Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

احتیاجات مواد معدنی پرنیاز در گوساله‌ها قبل از شیرگیری

احتیاجات مواد معدنی پرنیاز در گوساله‌ها
فهرست مطالب

احتیاجات مواد معدنی پرنیاز در گوساله‌ها

 

احتیاجات مواد معدنی پرنیاز در گوساله‌ها – اگرچه مواد معدنی در غلظت‌های اندکی در مقایسه با سایر مواد مغذی مانند چربی و پروتئین در بدن یافت می شوند.

ولی نقش های مهم ساختاری، فیزیولوژیکی، کاتالیزوری، تنظیمی و پاسخ ایمنی در بدن ایفا می کنند.

مواد معدنی در تغذیه ی حیوانات بسیار مهم هستند. و کمبود آن ها می تواند بر بهره وری و عملکرد تولید مثلی حیوانات اثر داشته باشد.

کمیته های بین المللی که مواد مغذی مورد نیاز برای گاوهای شیری را منتشر کرده اند (NRC در سال ۲۰۰۱، روی گاوهای اروپایی با وزن ۵۰۰-۱۵۰ کیلو گرم و شرایط معتدل)

(BR-CORTE ، (۲۰۱۶)، روی گاو گوشتی زِبو با وزن ۲۰۰ کیلو گرم و شرایط گرمسیری) هیچ مطالعه ای از حیوانات کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم گزارش ندادند.

بنابراین نیاز به تجدیدنظر در مورد نیاز به مواد معدنی برای گوساله‌های قبل از شیرگیری وجود دارد.

علاوه بر این ها، گاوهای شیری در دهه گذشته به شدت انتخاب ژنتیکی شده اند.

این انتخاب به طور چشمگیری عملکرد حیوانات و بطور بالقوه مواد مغذی مورد نیاز را تغییر داده است.

بهبود ترکیب ژنتیکی همراه با مدیریت بهداشتی و تغذیه ای ممکن است موجب تغییر مواد مغذی مورد نیاز برای گوساله‌های شیری شود.

بنابراین یک متاآنالیز برای تعیین مواد معدنی مورد نیاز ( سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر ) برای ۲۱۰ گوساله ی شیری هلشتاین و تلاقی هلشتاین × جرسی با استفاده از داده های ۵ مطالعه در دانشگاه فدرال ویزوسا انجام شد.

نیاز کلسیم، فسفر، پتاسیم، منیزیم و سدیم

نتایج نشان داد که نیازهای خالص کلسیم، فسفر، پتاسیم، منیزیم و سدیم برای نگهداری به ترتیب ۱۲٫۷۳، ۱۱٫۸۱، ۲۰٫۲۸، ۳٫۵۰، و ۶٫۳۷ میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن در روز است.

و ضریب ابقای آن ها به ترتیب ۷۳٫۱۸، ۶۵٫۲۰، ۱۳٫۱۶، ۲۹٫۵۵ و ۲۴٫۲۸ درصد بود.

در این بررسی، تفاوت های زیادی میان توصیه های پیشنهادشده برای مصرف مواد معدنی در گوساله‌های شیرخوار قبل از شیرگیری (میانگین وزن ۱۰۰-۴۰ کیلو گرم و شرایط گرمسیری) در مقایسه باBR-CORTE (2016)  و NRC (2001) مشاهده شد.

ارتباط نیاز مواد معدنی با آب و هوا

نشان داده شد که نیاز به مواد معدنی برای نگهداری، متاثر از شرایط آب و هوایی است.

و نیاز به ماکرومینرال ها در مناطق گرمسیر کمتر از مناطق معتدل بود.

با این وجود، محققین در این مطالعه نتوانستند مکانیزم فیزیولوژیکی که بتواند کاهش نیاز مواد معدنی برای نگهداری در محیط های گرم را توضیح دهد بیابند.

برای محاسبه ی ضریب ابقاء باید به تلفات مواد معدنی از طریق ادرار، مدفوع ، بزاق و عرق توجه شود (۳۳/۴ درصد از فسفر و۳۰ درصد از پتاسیم مصرفی از طریق ادرار دفع می شوند).

وگرنه می تواند منجر به براورد بالاتر از واقع برای ضریب ابقاء شود.

احتیاجات مواد معدنی پرنیاز در گوساله‌ها

ارتباط نیاز مواد معدنی با وزن بدن

این تفاوت ها همچنین با وزن بدن حیوانات رابطه دارند. با افزایش وزن بدن، نسبت بافت استخوانی به کل بدن کاهش می یابد .

با توجه به اینکه مقادیر زیادی از مواد معدنی در بافت استخوانی قرار دارد (حدود ۹۹ درصد کلسیم، ۸۰ درصد فسفر و ۷۰ درصد منیزیم در بافت استخوان قرار دارند) با افزایش وزن بدن، مواد غیر آلی مصرفی کاهش می یابند.

سن حیوانات هم در این تفاوت ها تاثیر به سزایی دارد.

در مطالعه ای گزارش شد که کاهش جذب کلسیم از ۹۷ تا ۳۸ درصد با افزایش سن از یک تا شش ماهگی و همچنین یا افزایش وزن بدن از ۶۶ تا ۱۷۸ کیلوگرم دیده می شود.

همچنین دیده شده که حیوانات جوان (گوساله‌های شیرخوار) جذب کلسیم بیشتری نسبت به حیوانات بالغ دارند.

این مساله می تواند به هضم بالاتر جیره در دوره پیش از شیرگیری نسبت داده شود. جایی که شیر جزء اصلی رژیم غذایی است.

نژاد بر مواد معدنی پرنیاز  جیره برای گوساله‌های شیرخوار در دوره پیش از شیرگیری تاثیر نمی گذارد.

بنابراین باید به این نکته توجه کرد که نسبت مواد معدنی پرنیاز در گوساله‌های شیرخوار قبل از شیرگیری (در واحد وزن) و سطح راندمان  هضم و جذب در گوساله نسبت به گاو بالغ بالاتر  است.

اگر در مورد گوساله ها مطالعه می کنید این مقاله را هم بخوانید.

ترجمه و تنظیم: خانم دکتر سمیه فتحی – تایید و ویرایش : مهندس محمد حسین مقیمی 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا