Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

ویدئوهای آموزشی

توضیحات بیشتر

مدیریت تولید در دامداری های شیری در شرایط بحران اقتصادی

  • بخش اول ویدیوی لایو مشترک شرکت مینوویت همراه با جناب دکتر بدیعی دامپزشک و متخصص دام بزرگ پیرامون موضوع مدیریت تولید در دامداری های ی شیری در شرایط بحران اقتصادی. 
  • تاریخ لایو : مرداد 1399
بالا